Zde Vám chci opravdu poradit.

Svíčky zapalujte výhradně na nehořlavém podkladu!
Vhodné jsou teplo nevodivé svícny, podložky, ale stačí obyčejný keramický či porcelánový
nebo skleněný dezertní talíř.

Svíčky nevystavujte přímému teplu ani slunci, jinak se Vám pokroutí a vyblednou barvy.
Zde je ukázka takové zborcené svíčky.

Svíčka nesmí stát v průvanu, protože by prohořívala jedním směrem a parafín by mohl vytéci.
Ukázka svíčky hoříčí v mírném průvanu.

Při hoření svíčky se knot ohýbá na stranu, proto je třeba jej občas zkrátit.
Lze to provádět i při hoření špičkou nůžek, nebo sfouknout plamen, zkrátit a znovu zapálit.
Ještě dbejte, aby zbytek knotu nezůstal v rozstaveném parafínu. Lze jej vybrat párátkem.
Takto ošetřené svíčky vám budou souměrně a kvalitně hořet.

Sfouknutí svíčky je též důležité pro uchování knotu ve správné poloze pro její snadné příští zapálení.
Po sfouknutí nasliňte palec a ukazovák, jemně stiskněte knot a potáhněte.
Je dobře se konečky prstů dotknout roztaveného parafinu, čímž ho táhnutím nanesete na knot
a zbytek odhořelého knotu se utrhne. Takhle je svíčka perfektně připravená pro další zapálení.

Já ji ani nesfoukávám.. Když prsty nasliníte, nespálíte se.